Rejestracja

  1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są: Krzysztof Fudała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź, posiadający numer NIP: 727 165 10 84, REGON: 100134677 oraz firma Arrow ECS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, NIP 678-26-82-866, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com, tel. 012 616 43 00.
  2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: rodo.ecs.pl@arrow.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora).
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Pełna treść klauzuli informacyjnej: TUTAJ.

ORGANIZATOR
PARTNER TECHNOLOGICZNY